A. Een online vragenlijst die peilt naar interesses, vaardigheden en kennis. 

Deel A is een stand alone, je kan het los van de andere delen gebruiken. Op basis van de antwoorden in deel A berekent de online tool het STEM-profiel van de leerling. Delen B & C zijn bedoeld om het resultaat van deel A te nuanceren of te versterken. 

B. Een boekje met denk-opdrachtjes waarbij leerlingen zichzelf leren inschatten en evalueren. De redenering daarachter wordt gescoord door de leerkracht. 

C. Open en gestructureerde doe-opdrachten. Bij zo’n opdrachten is goed te zien welk STEM-profiel leerlingen aannemen. De leerkracht geeft opnieuw scores.

Het rapport

Het STEM-Checkrapport wijst niet zomaar één profiel toe. Iedereen heeft elk deelprofiel in zich. Je krijgt dus via percentages mee hoeveel de leerling aanleunt bij elk profiel. Als je doorklikt, zie je de beschrijving van het profiel en een overzicht van interessante studierichtingen voor de leerling. Via de online tool kan je het rapport meteen doorsturen naar de ouders of afdrukken om het mee te geven met het gewone schoolrapport.

Train the trainers

Aan de slag met de STEM-Check? Het voorbereidingstraject “Train the trainers” stoomt je in vijf korte modules klaar om je leerlingen goed te begeleiden bij hun studiekeuze voor STEM. Om de opdrachten van je leerlingen zo neutraal mogelijk te kunnen beoordelen, krijg je een scoringssleutel mee.

Het was ons doel om een meetinstrument te ontwikkelen dat de STEM-vaardigheden van leerlingen in kaart brengt, vertrekkend vanuit hun zelfbeeld. We willen hen laten kennismaken met studierichtingen waar ze misschien nog geen rekening mee hielden, en hen helpen om een positieve studiekeuze te maken voor STEM.

Kaatje Haelterman, projectleider