In de eerste graad starten de meeste leerlingen in de A-stroom. Op alle scholen krijgen leerlingen algemene vakken zoals wiskunde, talen, aardrijkskunde enzovoort .

Maar sommige scholen besteden in de eerste graad meer tijd en ruimte aan het vak techniek.

Op sommige scholen kunnen leerlingen dan al een voorproefje krijgen van elektrotechnische vakken, dat hen voorbereidt op de meer technische richtingen vanaf de tweede graad.

Stroom A of stroom B?

In de eerste graad wordt onderscheid gemaakt tussen het eerste leerjaar A en eerste leerjaar B, ook wel A-stroom of B-stroom genoemd.  

  • De meeste leerlingen gaan naar het eerste leerjaar A, waar wordt verder gebouwd op de verworven kennis uit de lagere school.  
  • Het eerste leerjaar B is er voor leerlingen die bepaalde leerstof minder goed hebben begrepen en op die manier extra begeleiding krijgen.  

Kunnen leerlingen al kiezen voor techniek in de eerste graad?

  • Leerlingen die geboeid zijn door techniek en elektriciteit kunnen in het tweede jaar van de A-stroom kiezen voor een aantal uren keuzevakken in het interessegebied mechanica-elektriciteit. Het is de ideale mix tussen weten en doen. Ze gaan bovendien zelf aan de slag met praktische oefeningen, zodat ze alvast kunnen ervaren hoe het is om écht met elektriciteit bezig te zijn.  
  • In de B-stroom kun je vanaf het tweede jaar kiezen voor een beroepsopleiding. Wie zich verder wil verdiepen in elektriciteit, kiest hier voor het beroepenveld 'elektriciteit'. 

Je kan je leerlingen met goesting voor techniek adviseren om te verkennen welke scholen in de buurt al in de eerste graad meer aandacht besteden aan het vak techniek, of in het tweede jaar al een pakket keuze-uren aanbieden in die richting. 

In het eerste jaar is dit aantal uren beperkt (minder dan 5 uur), in het tweede jaar A is dit maximum 7 u, in 2 B omvat dit 12 u.

Elke school kiest zelf welke basisopties ze aanbiedt. In zogenaamde “domeinscholen” worden nagenoeg alle opties aangeboden. De leerlingen volgen samen de basisvakken, en volgen daarnaast de keuze-uren voor het gekozen domein. Andere scholen bieden dan weer slechts enkele opties aan.

Op de websites van de scholen kom je te weten welke opties aangeboden worden.