Onze school heeft techniek twee jaar geleden uit het lessenpakket getrokken en er een apart vak van gemaakt. Alle leerlingen krijgen het eerst om de twee weken en vanaf het vierde elke week. Dat is vrij uitzonderlijk, maar wij voelden die noodzaak: techniek wordt ondergewaardeerd, terwijl het de toekomst is. Op de meeste lagere scholen komen technische vaardigheden kort tussendoor eens aan bod, en meestal erg theoretisch. Dat is geen verwijt naar mijn collega-leerkrachten toe! Wij zijn geen supermensen, soms heb je gewoon de kennis, tijd of mogelijkheden niet om er dieper op in te gaan. Daarom ben ik blij dat ik de kans heb gekregen om dat op mij te nemen, in onze speciaal uitgeruste containerklas ‘De Werf’.

De kinderen vinden die plek fantastisch, als een les wegvalt zijn ze erg teleurgesteld. En ook de ouders reageren positief omdat ze het enthousiasme merken. Sommige leerlingen die vroeger tot de middenmoot behoorden, blijken nu soms technisch heel sterk te zijn, waardoor ze leren leuker gaan vinden. Dat maakt het uiteraard makkelijker om hen naar een technische of beroepsopleiding te oriënteren. Twijfelen ouders toch, dan gaan we uiteraard met hen in gesprek. Velen weten niet dat je na een technische richting zo veel verschillende kanten op kan.”