tso: theorie én praktijk

Het technisch secundair onderwijs (tso) biedt een mix van theorie- en praktijklessen. Leerlingen krijgen heel wat algemene kennis mee. Ze kunnen, naar gelang de richting en hun eigen keuze meteen na school aan de slag gaan of verder studeren.

bso: kiezen voor een beroep

Wie kiest voor het beroepssecundair onderwijs (bso), kiest voor een beroep, een vak. Het aandeel theorielessen is hier minder; de focus ligt op 'doen'. Wie afstudeert in het zesde jaar bso krijgt een attest en kan direct gaan werken. Je kunt in het bso ook nog een zevende specialisatiejaar volgen om een diploma secundair onderwijs te bemachtigen. Dat geeft toegang tot het hoger onderwijs, bijvoorbeeld voor een graduaatsopleiding, of tot een Secundair-na-Secundair (se-n-se) specialisatiejaar.

Wat is de beste keuze?

De beste keuze hangt in de eerste plaats af van wie de jongere is.

Jongeren die vooral doeners zijn, komen in bso zeker aan hun trekken.

Jongeren die graag bezig zijn met techniek maar ook niet vies zijn van een pakket theoretisch-technische en algemene kennis, kunnen in het tso hun gading vinden.. 

Van belang is dat de studiekeuze niet afhangt van vooroordelen als “bso is minderwaardig”, maar dat jongeren en hun ouders beslissen op basis van de eigen talenten en voorkeuren.