"Er is een gigantische kloof om te dichten tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt voor technische medewerkers. De nijverheidstechnische sectoren omvatten 20% van de bedrijven in West-Vlaanderen, maar slechts 10% van de West-Vlaamse leerlingen volgt een nijverheidstechnische opleiding." 

Luc Louage - directielid VTI Roeselare

Min 25% leerlingen

“In de afgelopen 12 jaar viel het leerlingenaantal op het VTI terug met 25%. Enerzijds door het imagoprobleem waar technische scholen in de harde sector mee kampen. Mensen hebben een verkeerd beeld van hoe het er binnen onze schoolmuren aan toe gaat. Anderzijds zien we dat steeds meer jongens voor een opleiding in de zachte sector kiezen. Daar is niets mis mee, maar het helpt jammer genoeg onze 'harde' sectoren niet vooruit."

Plus 12 meisjes

“Vorig jaar hadden we in het derde jaar een instroom van 12 meisjes, een record! De hardnekkige perceptie dat onze opleidingen niet voor meisjes zijn, bestaat helaas nog steeds. Wanneer ouders met hun dochter langskomen, is hun eerste vraag: “Zitten er al meisjes in de klas.” Dat maakt een groot verschil voor hen. En we zien een sneeuwbaleffect: vandaag telt onze school 60 meisjes, terwijl dat drie jaar geleden nog niet de helft was.”

Aangename kennismaking

“Bij onze rekrutering vertrekken we vanuit het idee 'onbekend is onbemind'. Het is jammer genoeg zo dat veel ouders ons nijverheidstechnisch onderwijs niet kennen. We stellen vast dat ze vaak aangenaam verrast zijn als ze ons bezoeken. Voor leerlingen uit het zesde leerjaar organiseren we jaarlijks een ontdek-je-talentbeurs. Ze experimenteren er met projecten die in hun leefwereld passen. Om ook hun ouders mee aan boord te krijgen, organiseren we na de beurs een infoavond.”

“We willen dat jongeren op de juiste plaats terechtkomen en uitgedaagd worden vanuit hun talenten en interesses. Daarom mogen onze tweedejaars kiezen welke richtingen van de tweede graad ze wel eens van dichtbij willen zien. Is het toch niet wat ze verwacht hadden? Dan kunnen ze nog andere richtingen bezoeken, zodat ze de juiste keuze kunnen maken.”