"Wij beginnen onze leerlingen al in het vijfde leerjaar voor te bereiden op hun studiekeuze

Samen bezoeken we enkele middelbare scholen zodat ze kunnen ontdekken wat het secundair onderwijs inhoudt, en staan we stil bij het gevoel dat de verschillende scholen hen geven. Ook gaan we aan de slag rond talenten, wat in het zesde leerjaar wordt verdergezet met Kies Raak. Dat is een methode om jongeren te helpen uitzoeken wie ze zijn en waar hun sterktes liggen. Daarbij krijgen onze zesdejaars elke week twee tot drie opdrachten in de klas. Een spreekbeurt geven, bijvoorbeeld. Of iets oud omtoveren tot een nieuw gebruiksvoorwerp. Na elke activiteit geven ze aan of ze de taak leuk vonden of niet, en of ze er goed in waren of niet. Afhankelijk van hun antwoorden krijgen ze een kleurcode. Tegen januari hebben ze een rooster vol kleuren verzameld dat onthult wat hun interesses en talenten zijn: zorg, administratie en boekhouden, techniek, ...”

"Sommige ouders willen dat hun kind Latijn gaat volgen omdat ze denken dat het meer kansen biedt. Als we hen duidelijk maken dat je na een technische opleiding ook naar het hoger onderwijs kan, beginnen velen hun kar al te keren."

“Niet iedereen volgt het studieadvies op.

Maar wij weten uit ervaring dat de keuze die naar boven komt vaak de beste is. Het is uiteindelijk de bedoeling om elke leerling naar de juiste richting en school te begeleiden. ‘De juiste richting’ is voor iedereen anders, en hangt samen met wat je goed en graag doet. Sommige ouders willen per se dat hun kind Latijn gaat volgen, omdat ze denken dat het meer kansen zou bieden. Als we hen duidelijk maken dat je na een technische opleiding ook naar het hoger onderwijs kan, beginnen velen hun kar al te keren. Ook het belang van technische beroepen benadrukken helpt. Het zijn tenslotte bijna allemaal knelpuntberoepen. En ook met een technische achtergrond kan je perfect doorgroeien en leidinggevende worden.”

"We moedigen leerlingen en hun ouders aan om kennis te maken met onze ambassadeurs en met hen een gesprek aan te gaan over hun schoolloopbaan."

"We werken samen met een aantal ambassadeurs buiten onze school.

Voorbeeldfiguren voor onze leerlingen die bijvoorbeeld actief zijn binnen de speelpleinwerking, en ook technisch geschoold zijn. Het is een grote troef als leerlingen en ouders met hen kennismaken en in gesprek kunnen gaan over hun schoolloopbaan. Zelf heb ik trouwens ook een technische achtergrond. Ik heb industriële wetenschappen gedaan en koos daarna voor een opleiding tot leraar lager onderwijs. Veel ouders verwachten dat niet, maar zijn aangenaam verrast als ze het horen.”

"De onwetendheid van ouders blijkt het grootste struikelblok bij de keuze voor een technische richting.

Op onze school hebben we veel allochtone leerlingen. In veel landen is beroepsonderwijs hetzelfde als buitengewoon onderwijs bij ons. ‘Mijn kind heeft toch geen beperking’, krijgen we soms te horen.Terwijl het eigenlijk om miscommunicatie gaat. Maar ook Vlaamse ouders hebben vaak een vertekend beeld van technische richtingen. Terwijl die heel wat toekomstperspectieven opleveren. Eigenlijk hebben we het technisch-en beroepsonderwijs heel hard nodig voor de ontwikkeling van onze maatschappij.”