“Leerlingen die goed kunnen noteren, analyseren, memoriseren en reproduceren, behoren tot de happy few die zonder veel moeite doorstromen naar het secundair en hoger onderwijs. Hun talenten passen bij ons onderwijssysteem. Helaas vallen zo ook veel leerlingen af omdat ze andere talenten bezitten.

Iemand die techniek of elektronica studeert, en het talent meetrekker heeft, zal een leidersrol opnemen in zijn team, terwijl iemand met het talent doordenker daarentegen heel degelijke oplossingen bedenkt. Talenten komen overal van pas en maken je rol in de groep duidelijk.

“Scholen kunnen veel doen om leerlingen met technisch talent niet uit de boot te laten vallen. Bouw bijvoorbeeld een wall of fame met mensen die in de school zijn afgestudeerd en welke job ze nu uitvoeren. Zo toon je de diversiteit aan beroepen en mogelijkheden en toon je als school meteen ook dat je trots bent op elke leerling die afstudeert.”