DE UITDAGING: Wetenschap en techniek interessant maken voor iedereen

DE AANPAK: "Alles rond wetenschap en techniek verpakken we in werkstukken, projecten en onderzoekjes. 

  • Bij werkstukken kiezen de kinderen een onderwerp dat hen interesseert, gaan zelf op zoek naar informatie en maken daar een presentatie over.
  • Een project doen we met de volledige klasgroep.
  • De onderzoekjes komen voort uit onze praatrondes, waar leerlingen regelmatig vragen stellen over hoe iets juist zit of werkt. In plaatsvan het hen gewoon te vertellen, dagen we hen uit om het op te zoeken.

DE UITDAGING: Met kinderen praten over hun talent(en)

DE AANPAK: "Twee keer per schooljaar hebben we met elk kind een individueel gesprek waar we dieper ingaan op de vragen “Wat doe je graag?”,“Welke vakken vind je het leukst?”, “Waar voel je een bepaalde weerstand?”, “Waar heb je moeilijkheden mee?”,enzovoort. Uit die gesprekken halen wij bakken informatie die je mist bij observaties in de les."

DE UITDAGING: Alle kinderen de kans geven om hun talent te ontdekken

"De focus ligt niet enkel op taal of wiskunde, maar ook op MuVo of techniek. We organiseren ateliers waarbij alle soorten vaardigheden aanbod komen, zoals een fiets herstellen of koken. Kinderen kiezen zelf welk atelier ze willen volgen. En dat gebeurt allemaal graadoverschrijdend: iedereen van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar doet mee."

DE UITDAGING: De keuze voor techniek mogelijk maken

DE AANPAK: "Bij leerlingen en hun ouders zit vaak een schrik voor technische studierichtingen ingebakken. Die doorbreken we...

  • ... in de klas: we benadrukken het belang van techniek met een leuke video waarbij alles in de wereld misloopt zonder techniek. Want je hebt mensen nodig die dingen bedenken, maar even goed mensen die die ideeën kunnen uitvoeren.
  • ... ook daarbuiten: we gaan met ouders en kinderen mee op bezoek bij technische scholen, en helpen hen met hun vragen daarover."

DE UITDAGING: Relevante gesprekspartners bieden rond studiekeuze

DE AANPAK: "Sommige talenten zijn al zichtbaar vanaf de kleuterklas. Daarvoor hebben we een loopbaanboekje, waar de leerkracht op het einde van elke graad een tekstje in schrijft. Het is frappant om te zien hoe we sommige talenten en eigenschappen in het zesde leerjaar nog steeds herkennen bij onze leerlingen.”

DE UITDAGING: Oriënteren naar de eerste graad

DE AANPAK: "Omdat de eerste graad nu zo breed is, moeten kinderen nog niet per se kiezen. Voor leerlingen die overal goed in zijn of nog niet weten wat ze willen doen, is dat ideaal. Het is wel aan ons om ervoor te zorgen dat leerlingen toch al nadenken over welke school gepast is voor hen, zodat ze bij hun keuze voor de tweede graad niet meer hoeven te veranderen van school."

DE UITDAGING: De zoektocht naar talent al voor de derde graad starten

DE AANPAK: "Sommige talenten zijn al zichtbaar vanaf de kleuterklas. Daarvoor hebben we een loopbaanboekje, waar de leerkracht op het einde van elke graad een tekstje in schrijft. Het is frappant om te zien hoe we sommige talenten en eigenschappen in het zesde leerjaar nog steeds herkennen bij onze leerlingen.”

DE UITDAGING: De afstand met ouders verkleinen

DE AANPAK: "We maken de drempel om naar ons te komen zo laag mogelijk. Ouders zijn welkom in de klas. Een kwartier voor de les begint, mogen ze vragen komen stellen. Samen met de regelmatige oudermomenten maakt dat ons heel toegankelijk. Zo leren ze ons zien als een vertrouwenspersoon voor het studiekeuzeadvies."