Didactisch materiaal en informatie over studiekeuze

Deze Facebookgroep richt zich vooral op leerkrachten uit de derde graad van het basisonderwijs en leerkrachten uit de eerste graad secundair die de interesse voor techniek bij hun leerlingen willen aanwakkeren. En die hen het brede scala aan technische opleidingen (vanaf de eerste graad!) willen tonen die passen bij hun interesse en talenten.

De groep is bedoeld voor de uitwisseling van didactische hulpmiddelen, tips en trucs, technische innovaties ... tussen collega's en voor het delen van informatie en methodieken voor studiekeuze-oriëntatie . Als beheerder van de groep publiceren we regelmatig (links naar) nieuwe didactische tools, spelletjes, experimenten, enz.

Powered by Volta

De Faceboekgroep is een initiatief van Volta, kruispunt voor elektrotechniek en maakt deel uit van een campagne ter bevordering van technologie, opleiding en technische beroepen bij leerkrachten en leerlingen.