Dries: “Bij het oudercontact in oktober polsen we naar hoe ouders de studiekeuze van hun kind zien, aan welke scholen ze denken en waarom. Dan zien we meteen welke ouders zelfstandig de weg zullen vinden en welke ouders compleet uit de lucht vallen. Soms is informeren voldoende om hen op de juiste weg te zetten, maar als we merken dat de drempel te groot is, neemt de brugfiguur het over.”

“Wij helpen ouders bij de aanmelding en inschrijving of maken zelfs afspraken voor schoolbezoeken."

Fatiha Rochdi, brugfiguur

Fatiha: “Wij helpen ouders bij de aanmelding en inschrijving of maken zelfs afspraken voor schoolbezoeken. Om te vermijden dat ouders in juni voor verrassingen komen te staan, plannen we 4 gesprekken per schooljaar in. Als we het nodig vinden om bepaalde gezinnen beter te begeleiden bij de studiekeuze, nodigen wij hen uit voor extra gesprekken.”

Dries: “We nemen een rol als adviseur in, maar laten de keuze aan de ouders. Als we merken dat een ouder met een ander idee zit dan wij wijzen we niet met de vinger, maar gaan we met hen in gesprek. Gelijkwaardigheid en luisteren naar de argumenten van ouders is belangrijk. Een ouder kent zijn kind ten slotte het best. Wij zien als leerkracht bijvoorbeeld niet dat een kind veel stress heeft voor een dictee. Vaak geven ouders argumenten die ons een vollediger beeld geven van het kind. Daarmee gaan we verder aan de slag in de begeleiding van de studiekeuze.”