Wat?

Het pakket is verdeeld in drie delen.

  • In het eerste deel leren de kinderen dat elektriciteit echt overal aanwezig is in ons dagelijks leven.
  • In het tweede deel ontdekken ze door te observeren, experimenteren, ordenen, tekenen en redeneren enkele basisprincipes en -begrippen van elektriciteit.
  • In het derde en laatste deel passen ze de opgedane kennis toe op een alledaags elektrisch toestel.

Hoe te gebruiken?

De drie opdrachtpakketten bevatten handige opdrachtenfiches die je de leerlingen kan voorleggen. De algemene lerarenhandleiding gaat dieper in op het doel en de aanpak van de verschillende deeltrajecten en bevat nuttige didactische aanwijzingen.

Waarom?

  1. Het pakket sluit aan bij de leerdoelen en eindtermen Wereldoriëntatie-Techniek.
  2. Ook leerlingen zonder technische knobbel werken enthousiast mee.
  3. Je kan kiezen of je het pakket helemaal of gedeeltelijk doorloopt.
  4. Er is een uitgebreide leerkrachtenhandleiding en alle oplossingen staan online.
  5. Je hoeft zelf geen technisch expert te zijn om het pakket goed te kunnen gebruiken.
  6. Het pakket is helemaal gratis en je kan het downloaden wanneer je maar wilt.

Hier brandt de lamp! - leerlingenfiches

Hier brandt de lamp! - leerkrachtenhandleiding